Category: DE BEERS

  • De Beers 耳环

    De Beers 耳环

    05904240 戴比尔斯 DE BEERS 满钻 方钻 波浪形 耳环 德国进口925纯银针镶嵌工艺材质AU 750 18K金层 进口高碳钻 历经一次次改版 才做出如此满意的最高版本!视觉做工完全不输真金真钻出品