Review


โ€œ๐š๐š‘๐šŠ๐š—๐š”s ๐š‹๐šŠ๐š‹๐šŽ , ๐š’ ๐š›๐šŽ๐šŠ๐š•๐š•๐šข ๐šŠ๐š™๐š™๐š›๐šŽ๐šŒ๐š’๐šŠ๐š๐šŽ ๐šข๐š˜๐šž ๐š๐šŠ๐š”๐š’๐š—๐š ๐š๐š‘๐šŽ ๐š๐š’๐š–๐šŽ ๐š๐š˜ ๐šž๐š™๐š๐šŠ๐š๐šŽ ๐š–๐šŽ ๐šข๐šŠ๏ผŒ๐š•๐šž๐šŸ ๐šŠ๐š•๐š ๐šฃ๐Ÿ’š


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.